Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste 28.11.2018

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.
 
1. Rekisterinpitäjä
ATK Avulias tmi
Turengintie 22
16900 Lammi
Sähköposti: info@atk-avulias.fi
Puhelin:  040 702 7977
Y-tunnus: 2321177-5
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Katja Niemi
Puhelin: 040 702 7977
Sähköposti: info@atk-avulias.fi

3. Rekisterin nimi
ATK Avulias tmi:n asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

ATK Avulias tmi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan ATK Avulias tmi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

- Asiakassuhteen hoitaminen
- Palveluistamme kertominen ja markkinointiviestintä
- Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen
 
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
- Yrityksen nimi
- Yrityksen osoitetieto
- Henkilön nimi
- Henkilön osoitetieto
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
 
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalvelun kautta lähetetyt yhteydenotot sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

www.atk-avulias.fi -sivustolla käytetään kävijäseuranta-ohjelmistoja. Ohjelmistojen keräämät tiedot kerätään javascipt-koodin suorittamilla evästeillä (eng. cookies). Kerättävä tieto on anonyymiä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Kävijäseurannan tietoja käytetään sivuston parantamiseen.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.
 
8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta sivullisille. ATK-pohjainen rekisteri sijaitsee ATk Avulias tmi:n ulkopuolisella suojatulla palvelimella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. ATK-Avulias.tmi:n verkkopalvelun tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset. Rekisterinpitäjä ja tämän yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja noudattaen vaitiolovelvollisuutta.
 
10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Verkkopalvelun kautta lähetettyjä yhteydenottoja säilytetään yhden (1) vuoden ajan, ellei asiakas toisin pyydä.
 
11. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tämän palvelun asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä.
 
Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:
- Asiakkaan nimi
- Jakeluosoite
- Postinumero ja -toimipaikka
- Sähköpostiosoite
- Henkilötunnus
- Puhelinnumero
 
Tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee:
- Kaikki tiedot
- Erikseen luetellut tiedot sekä
- Paikka ja päivämäärä
- Rekisteröidyn allekirjoitus ja nimenselvennys

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuilla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

ATK Avulias tmi / Katja Niemi
Turengintie 22, 16900 Lammi
Y-tunnus 2321177-5
Rekisteriseloste